Hornická 2000, 413 01 Roudnice nad Labem

Ekologické a úsporné systémy vytápění

Vítěz testu! Německé tepelné čerpadlo vzduch / voda

O FIRMĚ

O FIRMĚ

Naše montážní firma Motejl s.r.o. působí na trhu již od roku 1999 a sídlí v Roudnici nad Labem a zaměřuje se na obnovitelné a ekologické zdroje vytápění a ohřevu vody - solární panely, tepelná čerpadla.

Při své práci používáme nejmodernější vybavení, postupy a materiály. Přestože jsme ve srovnání s konkurencí levní, odvádíme rychlou a kvalitní práci.

Dodáváme osvědčené a kvalitní výrobky renomovaných světových značek. Zajišťujeme záruční i pozáruční servis a komplexní servis na klíč

Zdarma Vám poradíme

Zhotovíme předběžný rozpočet

.

Poskytneme záruku na práci 5 let

Nabízíme veškeré práce v oblasti vodoinstalace, topení, plynu a kanalizací

 • tepelná čerpadla
 • topné systémy
 • centrální vysavače
 • automatické kotle na uhlí, dřevo, pelety
 • elektrikářské práce
 • projekční činnost
 • revize elektro, plyn
 • kotelny, výměníky
 • úprava vody
 • solární systémy
 • kanalizační přípojky
 • měření a regulace
 • kondenzační kotle s účinností 109%
 • stavební a obkladačské práce, sádrokartony
  … a mnohem více

Partneři

SLUŽBY

SLUŽBY

Fungují i když vítr nefouká a Slunce nesvítí

Hlavním cílem Asociace pro využití tepelných čerpadel je podpora rozvoje tepelných čerpadel, zvyšování kvalifikace instalačních firem a kvality instalací tepelných čerpadel.

TEPELNÁ ČERPADLA NIBE

Tepelná čerpadla NIBE umožňují vytápění, ohřev teplé vody, ohřev bazénu, větrání či chlazení a to vše velmi úsporným způsobem, šetrným k životnímu prostředí. Řadou funkcí zajišťují komfortní klima v obytných prostorech.

Tepelná čerpadla NIBE systému země-voda jsou nejúspornějšími tepelnými čerpadly na trhu. Tepelné čerpadlo NIBE F1145/1245–10 pracuje s topným faktorem 5,04 při 0/35°C.

Tepelná čerpadla NIBE systému vzduch-voda pracují efektivně až do venkovní teploty –20°C, což je řadí mezi naprostou technologickou špičku trhu. Tento systém nabízí naprosto komfortní zdroj tepla, teplé vody, ohřev bazénu atd.

Tepelná čerpadla NIBE systém vzduch-voda ventilační jsou jedinečna především pro nízkoenergetickou výstavbu, kde v jednou kompaktní jednotkou máte zajištěno vytápění, ohřev vody a především řízené větrání se zpětným ziskem energie.

Více informací o tepelných čerpadlech NIBE Vám rádi sdělíme na požádání nebo je naleznete na oficiálních stránkách www.nibe.cz

TEPELNÁ ČERPADLA MASTER THERM

Master Therm CZ má velmi širokou nabídku čítající kolem 160 typů tepelných čerpadel a je tedy téměř nemožné si nevybrat. Nabídka obsahuje ucelený sortiment typů: vzduch – voda,země – voda i voda – voda, malých, středních i velkých výkonů, převážně vlastního, českého vývoje a výroby, ale i z dovozu od renomovaných firem. Master Therm CZ nabízí i speciální tepelná čerpadla pro průmyslové použití, školy, nemocnice, banky, obytné komplexy, supermarkety.

Master Therm CZ poskytuje na tepelná čerpadla nejdelší záruku v ČR a asi i v EU, tj.až 7 let. Servis je zajišťován prostřednictvím sítě montážních a servisních firem rozmístěných po celé republice.

OSTATNÍ VÝROBCI

Dále nabízíme a montujeme tepelná čerpadla výrobců Buderus, G-Therm, IVT, Viessmann, Vaillant.

Princip funkce tepelných čerpadel

Tepelné čerpadlo obsahuje čtyři základní části chladícího okruhu: výparník, kompresor, kondenzátor a expanzní ventil. Teplo odebrané venkovnímu prostředí se ve výparníku předává pracovní látce (kapalnému chladivu) při relativně nízké teplotě. Zahřátím chladiva dojde k jeho odpaření a páry jsou následně stlačeny v kompresoru na vysoký tlak. Stlačené chladivo je přiváděno do kondenzátoru, kde při kondenzaci předává teplo do topné vody za vyšší teploty než bylo teplo ve výparníku odebráno. V expanzním ventilu se cyklus uzavírá a dochází ke snížení tlaku chladiva na původní hodnotu ve výparníku.

Druhy tepelných čerpadel citace“http://www.tzb-info.cz/957-tepelna-cerpadla-pro-kazdeho-ii“

Rozdělení a princip značení tepelných čerpadel Tepelná čerpadla se vždy zkráceně označují podle toho odkud teplo odebírají a jaké látce teplo předávají. Prakticky to znamená, že např. tepelné čerpadlo „vzduch/voda“ odebírá teplo z okolního vzduchu a předává vodě do topného systému. Tepelné čerpadlo „vzduch/vzduch“ předává teplo vnitřnímu vzduchu a je tedy určeno pro teplovzdušné vytápění nebo klimatizaci. Nejobvyklejší kombinace jsou vzduch/voda, vzduch/vzduch, voda/voda, země/voda. Tepelná čerpadla „země/voda“ a „voda/voda“ jsou totožná a liší se pouze ve venkovní části, která získává energii ze země nebo z vody. Tato část ale není součástí tepelného čerpadla od výrobce a dodává ji většinou montážní firma až při realizaci.

Venkovní vzduch

Tepelná čerpadla, která využívají tepla obsaženého ve venkovním vzduchu, se vyrábějí ve třech odlišných variantách:

1. Samostatná venkovní a vnitřní jednotka
Venkovní jednotka s ventilátorem je propojena s vnitřní částí izolovaným potrubím, ve kterém proudí chladivo. Venkovní jednotka je relativně malá a lze ji postavit na zem nebo na střechu, případně umístit na venkovní stěnu (závisí na provedení a výrobci). Vzdálenost venkovní a vnitřní části je omezena většinou na přibližně 10 m. Vnitřní jednotka je připojena na topnou soustavu stejně jako kotel.
2. Kompaktní provedení venkovní
Celé tepelné čerpadlo je umístěno ve venkovním prostoru. Propojení s vnitřní topnou soustavou se provede izolovaným potrubím, ve kterém proudí topná voda. Výhodou je, že zařízení nezabírá žádný vnitřní prostor a nezatěžuje ho hlukem.
3. Kompaktní provedení vnitřní
Celé tepelné čerpadlo je umístěno ve vnitřním prostoru. K čerpadlu musí být z venkovního prostoru přiveden vzduch a ochlazený vzduch zpět do venkovního prostoru odváděn (sací i výfukové potrubí má průměr cca 400 mm). Aby mezi nasávaným a vyfukovaným vzduchem nedocházelo k promíchání a tím snížení účinnosti, musí být sací a výfukový otvor v dostatečné vzdálenosti od sebe. Vnitřní provedení je levnější než venkovní, ale zabírá podstatně více vnitřního prostoru (zejména díky rozměrnému vzduchovému potrubí).

Zemní plošný kolektor

Tepelné čerpadlo využívá odběru tepla z půdy, např. ze zahrady. V hloubce přibližně 1 m a s roztečí také 1 m je položena plastová trubka (zemní kolektor), kterou proudí nemrznoucí kapalina. Instalace zemního kolektoru tedy vyžaduje plošnou skrývku poměrně velké plochy nebo bagrování dlouhých výkopů. Pro tepelné čerpadlo o výkonu 10kW je třeba přibližně 250-350 m2 plochy pozemku. Výhodnější jsou půdy obsahující větší množství vody.

Hloubkové vrty

Tepelné čerpadlo využívá odběru tepla z hloubkových vrtů. Do vrtů se uloží plastová trubka, ve které proudí nemrznoucí kapalina. Pro tepelné čerpadlo o výkonu 10kW je třeba přibližně 120-180m vrtů. Jednotlivé vrty mohou být hluboké až 150m. Vrty musí být umístěny nejméně 10m od sebe.

Voda ze studny

Využití studniční vody vyžaduje zejména celoročně dostatečně vydatný zdroj, který je nutno ověřit dlouhodobou čerpací zkouškou. Dále je důležité vhodné složení vody, které nebude způsobovat zanášení výměníku. Voda se čerpá ze studny většinou klasickým ponorným čerpadlem, v tepelném čerpadle je ochlazena a vrací se zpět do vsakovací studny. Kromě čerpací studny je tedy třeba zhotovit v dostatečné vzdálenosti ještě vsakovací studnu, ze které ochlazená voda nesmí prosakovat zpět do sací studny. Teplota vody ve studni musí být dostatečně vysoká, aby ji bylo možno ochlazovat bez nebezpečí zamrznutí (cca 6-7°C)

JAK PRACUJÍ SOLÁRNÍ SYSTÉMY

Náklady za energii se stále zvyšují. My pro Vás máme řešení, které Vám umožní využívat energii, která je zdarma.
Je spočítáno, že na uspokojení energetických potřeb lidstva by stačilo při 5% ní účinnosti zpracovat sluneční záření, které dopadá na 0,13% zemského povrchu. Proč tedy tuto energii nevyužít?

Co ale v případě, že slunce nesvítí? V takovém případě nastupuje záložní zdroj energie, například elektrický dohřev vody, nebo plynový kotel pro topení.
Naše firma umí sestavit i zařízení, které používá jako zdroj tepla například uvedený solární systém, akumulační nádrže, plynový kotel, elektrické vytápění atd. Přednostně se odebírá teplo ze solárních kolektorů, odkud je rozváděno do topného systému, nebo pro ohřev teplé užitkové vody. V té době jsou ostatní zdroje odstaveny. Pokud je tepla přebytek odvádí se teplo do podzemních zásobníků, nebo se využívá např. pro ohřev vody v bazénu. Pokud je tepla nedostatek , kdy slunce nesvítí a tepla v podzemních zásobnících není dostatek, nastupuje jako poslední zdroj tepla plynový kotel, nebo v určité hodině noční elektrický proud. Systém je řízen mikroprocesorovým regulačním zařízením. To hlídá který ze zdrojů právě dodává teplo a reguluje odběr a potřeby tepla dle předem nastaveného režimu. Všechno toto se pak děje automaticky bez zásahu uživatele objektu.

MOŽNOSTI VYUŽITÍ SOLÁRNÍ ENERGIE

Naše firma nabízí tři základní možnosti využití solární energie:

 • solární ohřev teplé užitkové vody
 • solární ohřev bazénu
 • solární vytápění

Solární systém je zařízení vhodné všude tam, kde je velká spotřeba teplé vody, jako rodinné domky, zemědělské farmy, podniky, kde probíhá mytí a sprchování zaměstnanců, penzióny, hotely, autokempy, sportoviště…
Jak již bylo uvedeno, tento systém dovede kromě ohřevu vody i přitápět, a to za pomoci kolektorů napojených na běžný systém ústředního vytápění. Toto zařízení je určeno zejména pro celoroční přitápění v rodinných domcích. Použije-li se v objektech, které nejsou pravidelně obývány (rekreační chaty či chalupy), dokáže snížit jejich vlhkost i tvorbu plísní. V zimním období solární přitápění zvýší vnitřní teplotu objektu o několik stupňů a zabrání jeho promrzání.
Správně naprojektovaný solární systém může svému majiteli ušetřit až 90% nákladů na ohřev teplé vody, 30 – 40% nákladů na vytápění (při použití vakuových trubicových kolektorů 70 – 80% nákladů na vytápění), až 100 % nákladů na ohřev bazénu.

Energie, která dopadá na naše území se pohybuje od 1,05 do 1,34 MW/ na m2 /rok. Zařízení, která jsou v současné době k dispozici mají účinnost kolem 50%, takže i při těch nejhorších podmínkách můžeme z jednoho metru čtverečního získat 0,5MWh/rok což v přepočtu na nedotovanou elektrickou energii dnes činí 2250,- Kč. Budu-li mít tedy dva solární kolektory pro ohřev teplé užitkové vody, každý o účinné ploše 1,76m2 ,bude tato roční úspora tohoto zařízení 7920,- Kč , při deseti kolektorech to bude již 39 600,-Kč. Pro ilustraci, zařízení s deseti kolektory při slunečném zimním počasí pokryje tepelnou potřebu rodinného domku s obytnou plochou 100 m2. Náklady na pořízení jednoduchého solárního systému se dvěma kolektory, se pohybují okolo 80 000,- Kč . Návratnost investice se pohybuje od necelých čtyř let do čtrnácti let v závislosti na počet článků v systému a zeměpisném umístění.

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO INSTALACI SYSTÉMU

Potencionální zákazník musí mít střechu, nebo místo kam chce umístit kolektory, orientovanou pokud možno na jih, bez stínění jinou budovou, stromy nebo jinou překážkou. Kolektory lze na střechu umístit dvěma způsoby. Buď je lze zasadit do střechy jako střešní okno, takže nahrazují střešní krytinu, nebo je lze umístit na hotovou střešní krytinu do konstrukce k tomu určené.V prvním případě se ušetří za střešní krytinu, ale sklon střechy doporučujeme min. 45° od horizontály. Toto řešení je vhodné pro nově stavěné domy, nebo tyto úpravy provádět při rekonstrukci střechy.V druhém případě je řešení vhodnější pro instalaci kolektorů na dokončenou střechu, nebo pro střechu s nižším sklonem než 45° od horizontály.

VÝHODY OPROTI JINÝM ALTERNATIVNÍM ZDROJŮM ENERGIE

 • Ke svému provozu nepotřebuje prakticky žádnou energii. Chod čerpadel (o výkonech 20 – 40 W) je přerušovaný a umíme jej zajistit ze solárního fotovoltaického článku.
 • Kromě čerpadel a mísičů (položky v hodnotách cca 2 000.- Kč) nemá žádné pohyblivé součásti a je předpoklad pro jeho bezporuchový provoz trvající řadu desítek let bez dalších vysokých investic do oprav.
 • Pořizovací cena solárního systému je většinou nejnižší ze všech ostatních možností (energie větru, tekoucí vody a fotovoltaika). Podobných pořizovacích cen lze dosáhnout při použití tepelných čerpadel, ale jejich energetická náročnost a v delším časovém pohledu i možná poruchovost je velmi znevýhodňuje.

PŘÍKLAD:

Princip zapojení slunečních kolektorů k akumulačnímu průtokovému ohřívači TUV:

 • sluneční kolektory
 • solární stanice (expanzní nádoba, čerpadlo, pojišťovací ventil atd.)
 • výstup TUV (teplé užitkové vody)
 • akumulační průtokový ohřívač TUV (možnosti viz dále)
 • kotel

A) Médium ohřáté solárními kolektory je přiváděno do spodního měděného výměníku ohřívače. Vnitřní prostor ohřívače je naplněn kotlovou vodou. Teplá užitková voda prochází horním měděným výměníkem a je ohřívána primárně kotlovou vodou. Tato je zase dohřívána slunečními kolektory. Je to ideální způsob pro využití i nižších teplot solárního okruhu k dohřevu teplé užitkové vody.

B) Médium ohřáté solárními kolektory je přiváděno do vnějšího měděného výměníku ohřívače. Vnitřní prostor ohřívače je opět naplněn kotlovou vodou. Teplá užitková voda prochází vnitřním měděným výměníkem a je ohřívána primárně kotlovou vodou. Tato je zase dohřívána slunečními kolektory. Ohřev teplé užitkové vody pomocí této varianty je kompromisem mezi finančním a technickým řešením.

C) Médium ohřáté solárními kolektory je přiváděno do vnějšího pláště ohřívače. Dohřívá vnitřní prostor ohřívače naplněný kotlovou vodou, která zahřívá měděný výměník s teplou užitkovou vodou. Tato varianta je méně účinná než varianty A a B, ale finančně méně nákladná.

Dodáváme a montujeme automatické kotle na dřevo, pelety a brikety značek Atmos, Verner, Hoxter, Rojek, Viadrus, Ekoefekt, Benekov a Varimatic.

          

JAK AUTOMATICKÝ KOTEL FUNGUJE

Jedna z výhod automatických kotlů je patrná již z jejich názvu, jsou téměř či zcela samoobslužné. To se týká nejen automatického zapalování, ale i dopravy paliva do kotle nebo vynášení popela mimo spalovací prostory. Automatické kotle mají i jiné přednosti, mezi které patří třeba možnost spalování ekologického paliva a nízké provozní náklady nebo paměť pro několik druhů paliv. Některé funkce kotle nemají v „základní výbavě“ a je třeba počítat s jejich dokoupením – jde například o zmiňované vynášení popela nebo o lambda sondu (měří kvalitu spalin a řídí množství přiváděného vzduchu, spalování paliva je pak efektivnější).kotle2

Automatický kotel na určité druhy paliva (např. dřevní pelety) může být plně automatizovaný, ke kotlům na spalování uhlí je nutné přicházet jedenkrát denně či jednou za tři dny, a to kvůli vysypání popela a doplnění paliva do násypky. V obou případech se však jedná o samostatný topný prvek, který si umí poradit se zapálením paliva i s jeho dopravou k hořáku. Násypky paliva jsou různého objemu, čím menší násypka je, tím častěji je nutné kotel obsluhovat a doplňovat ji. Násypky mohou být součástí kotle nebo jsou umístěny mimo kotel (externí zásobníky). Odtud je palivo dopravováno šnekovým dopravníkem až do hořáku kotle.

 VÝHODY ELEKTRICKÉ ENERGIE

 • Celá Česká republika je elektrifikována.
 • Elektrokotle neprodukují žádné emise, což je výhodné pro použití např. v chráněných krajinných oblastech nebo tam, kde hrozí časté inverze.
 • Elektrokotle nepotřebují komín ani žádná jiná zařízení pro odvod spalin. Nepotřebují ani vzduch pro spalování jako kotle na jiná paliva.
 • Snadná regulace provozu, rychlá reakce na okamžitou potřebu tepla u přímotopného vytápění elektrokotlem.
 • Vysoký komfort provozu.

ELEKTROKOTLE PROTHERM REJNOK

Rejnok – přímotopné elektrokotle

 • Moderní design
 • Jednoduchá obsluha
 • Postupné spínání výkonu
 • Minimální hlučnost
 • Dálkové řízení kotle HDO
 • Možnost zapojení do kaskády
 • Externí řízení výkonových stupňů

Elegantní řada přímotopných elektrokotlů PROTHERM REJNOK nabízí moderní vytápění bytů a rodinných domů. Provoz kotle je prakticky bezobslužný a téměř bezhlučný. Kotle jsou již z výroby kompletně vybaveny všemi provozními a bezpečnostními prvky včetně regulace. Oproti běžným elektrokotlům jsou kotle REJNOK standardně vybaveny systémem spínání pomocí hromadného dálkového ovládání (HDO).

ELEKTROKOTEL THERM-EL

Elektrokotel THERM – EL je určen svou konstrukcí do topných teplovodních systémů s nuceným oběhem vody. Lze jej montovat do systémů ústředních a etážových vytápění s nuceným oběhem s otevřeným nebo uzavřeným systémem. Jedná se o ekologicky čistý provoz bez nároků na odvod spalin. Bezobslužný provoz umožňuje vnější regulátor příp. jiný vnější regulační nebo ovládací prvek (není předmětem dodávky kotle!) příp. lze využít jednoduchý ekvitermní regulátor nebo prostorový regulátor teploty, implantovaný přímo v řídicí automatice, udržující předem nastavenou teplotu ve vybrané místnosti. Elektrokotel lze využít jako universální zdroj tepla pro vytápění v bytech, malých rodinných domcích, rekreačních objektech i jako alternativní zdroj v případě použití jiného hlavního zdroje vytápění a přípravy teplé vody (i na přechodné období) – pro tepelná čerpadla, akumulační systémy nebo v již dříve instalovaných etážových a ústředních systémech apod. Pro vyšší výkony lze kotle spojovat do kaskád.

Hlavní přednosti elektrických kotlů THERM-EL:

 • špičkové mikroprocesorové řízení
 • velmi tichý provoz (spínací výkonové relé topných těles)
 • moderní design
 • ergonomické, interaktivní digitální ovládání
 • plynulá regulace po 2,5 kW regulačních stupních (5 kW u vyšší výkonové řady)
 • servisně nastavitelný doběh čerpadla
 • ochrana čerpadla proti zalehnutí
 • PID regulace
 • protizámrazová ochrana
 • možnost ohřevu TUV (svorky pro externí trojcestný ventil, tepl. čidlo NTC nebo termostat zásobníku)
 • možnost připojení venkovního čidla NTC (vestavěná ekvitermní regulace)
 • připojení teplotního prostorového čidla NTC
 • v místnosti (automatika jako prostorový regulátor)
 • vestavěný bezpečnostní spínací stykač všech výkonových fází
 • možnost inteligentního kaskádového propojení kotlů (až 32 kotlů – s plynulou modulací výkonů )
 • možnost externího ovládání prostřednictvím GSM (nutnost externího modemu)
 • možnost připojení vnějšího regulátoru
 • s komunikací OpenTherm
 • rovnoměrné zatěžování topných tyčí
 • i topných těles
 • výkonové relé nejsou součástí procesorové desky plošných spojů (snadný servis, vyměnitelnost). Použity spec. relé
 • s integrovanými fastony, tzn. velké proudy netečou přes plošné spoje
 • systém spínání kotle pomocí signálu HDO (hromadné dálkové ovládání)
 • externí ovládání příkonu (odlehčovací relé)
 • měkký start
 • integrované čerpadlo Grundfos UPS 15/60
 • integrovaná expanzní nádoba 7l (u nižší výkonové řady)
 • integrované dopouštění, vypouštění top. vody
 • integrovaný pojistný ventil
 • automatické odvzdušnění
 • digitální tlakový snímač top. vody (u všech typů)
 • autodiagnostika , jednoznačné servisní hlášení poruchových stavů
 • možnost nastavování parametrů kotle (bohaté servisní menu)
 • digitální 3-místný displej (zobrazuje zvolené teploty, tlak, výkon, poruchová aj. hlášení)
 • 7 dalších LED pro jednoznačnou signalizaci provozních stavu
 • možnost default (okamžitý přechod na tovární nastavení)

KUCHYŇSKÉ KARMY

 • velký výběr z karem s nízkými provozními náklady
 • s průtokovými i zásobníkovými ohřívači
 • pro zavěšení na zeď
 • plynové karmy bez nutnosti připojení na komín při spalování (bezodtahové) a bez připojení na elektrický přivod
 • kuchyňské karmy i karmy pro ohřev vody v koupelnách (sprchy, vany = velké objemy)

BOJLERY

Nabízíme širokou škálu bojlerů značek Ariston, Dražice a Tatramat. Uvedené značky se vyznačují těmito vlastnostmi:

ARISTON

 • beztlakové i tlakové zásobníkové ohřívače
 • bojlery zn.Ariston se vyrábějí jako zásobníkové a zásobníkové kombinované a to jak pro beztlakovou montáž tak pro tlakovou
 • v provedení beztlakovým je instalace nadpultová a podpultová
 • v provedení tlakovým je instalace svislá a nebo vodorovná
 • objem bojlerů je podle modelu od 5 litrů až po 200 litrů
 • kotel je ocelový a posmaltovaný
 • u 5 a 10-ti litrových je kotlík plastový, u modelů SI je kotel nerezový
 • záruka na bojler je 3 roky ( 5,10,15,30 litrů),
 • 5 let(50,80,100,120,150,200),
 • u nerezových 7 let na kotel a 2 roky na ostatní části

DRAŽICE

 • tlakové zásobníkové ohřívače
 • bojlery se vyrábějí jako zásobníkové a zásobníkové kombinované, obě varianty pro tlakovou montáž
 • v provedení instalace jsou pro svislou montáž a nebo pro vodorovnou
 • objem bojlerů je podle modelu od 20 litrů až po 200 litrů
 • voda v bojleru se ohřívá nepřímo keramickým tělesem v přírubě, což je výhoda pro lokality s tvrdší vodou
 • kotel je ocelový a posmaltovanýz
 • záruka na bojler je 5 let na kotel a 2 roky na ostatní části

TATRAMAT

 • beztlakové i tlakové zásobníkové ohřívače
 • bojlery se vyrábějí jako zásobníkové a zásobníkové kombinované a to jak pro beztlakovou montáž tak pro tlakovou
 • v provedení beztlakovým je instalace nadpultová a podpultová
 • v provedení tlakovým je instalace svislá a nebo vodorovná
 • objem bojlerů je podle modelu od 5 litrů až po 200 litrů
 • voda v bojleru je ohřívána přímo tělesem ve vodě
 • kotel je ocelový a posmaltovaný, u 5 a 10-ti litrových je kotlík plastový
 • záruka na bojler je 5 let na kotel a přírubu a 2 roky na ostatní části
OTOPNÁ TĚLESA RADIK A KORALUX
 
Již několik let jsou v naší nabídce otopná tělesa od společnosti Korado. A není to náhoda. Je to zvláště pro jejich estetický a vkusný design, výběr z velkého množství barevného provedení (až 17 barev a odstínů včetně chromu) a jejich vysoká účinnost.
 
Dále existuje nepřeberné množství typů provedení, pokud jde o způsob montáže.
 
RADIK
 
Otopná tělesa RADIK jsou v provedení levé nebo pravé boční nebo spodní pro připojení na rozvod otopné soustavy, s nuceným nebo samotížným oběhem, s hladkou čelní deskou, atd.
 
KORALUX
 
Tato moderní otopná tělesa se nejlépe hodí k vytápění koupelen, WC, vstupních hal a chodeb jak v obytných, tak v kancelářských budovách. Jsou velmi vkusné, estetické, decentní a jak je poznamenáno v úvodu, vybrat si můžete ze 17 barevných odstínů.
 
Podle tvaru průřezu topných profilů se dělí na dvě skupiny:
 
 • trubková otopná tělesa KORALUX
 • otopná tělesa KO    RALUX PRISMA

PODLAHOVÉ KONVEKTORY – PRINCIP

Velmi často se dnes můžete setkat s prosklenými stavbami, kde okenní tabule sahají až k zemi. Takovéto stavební řešení s sebou nese podstatně vyšší tepelné ztráty než dobře izolované obvodové stěny.
Tím mohou vznikat při nízkých venkovních teplotách studené proudy vzduchu. Zde pomůže podlahový konvektor.

Konvektory jsou vyráběny s velkou rozmanitostí barev krycích mřížek a rozmanitostí provedení – například bez cirkulace nebo s nucenou cirkulací vzduchu elektrickými ventilátory, které vyhání teplý vzduch vzhůru.

OKENNÍ KONVEKTORY – PRINCIP

Fungují stejně jako podlahové konvektory, ale slouží k oteplování vzduchu za oknem.
Okenní konvektory se montují do okenních parapetů.

Neváhejte obrátit se na nás, rádi Vám poradíme a vysvětlíme o činnosti konvektorů více.

KONVEKTORY LICON

Radiátory nástěnné, soklové a konvektory Licon jsou špičkovým českým výrobkem navazujícím na na dlouholetou tradici značky Likov, která je na našem trhu již více než 35 let.
V nabídce až 255 typů!

KONVEKTORY MINIB

  Vytápěcí konvektory podlahové, nástěnné a do okenních parapetů, s usměrněným proudem vzduchu, s ventilátorem i bez ventilátoru.
Dále jsou v nabídce typy extrémě úzké nebo nízké (do stísněných prostor), konvektory pro suché nebo mokré interiéry.
U některých typů možnost funkce „dochlazování místnosti“ (např. při horkém počasí v létě…)

Spalinové systémy Brilon

Spalinové systémy BRILON jsou špičkovým produktem renomovaného německého výrobce, který se specializuje na plastové systémy odvodů spalin již od roku 1994. Výrobce spalinových systémů BRILON si díky svým zkušenostem, perfektní kvalitě a zejména nadstandardní technické podpoře nabízených produktů získal vedoucí postavení v OEM dodávkách pro přední výrobce kondenzační techniky v celé Evropě.

Spalinové systémy BRILON s certifikací CE jsou určeny pro nízkoteplotní a kondenzační kotle s maximální teplotou na hrdle spotřebiče 120 °C a umožňují jak podtlakový, tak přetlakový provoz. Spojení jednotlivých částí se děje pomocí hrdlových spojů se speciálním těsnícím kroužkem odolným agresivnímu působení kondenzátu, u některých typů (například u fasádních provedení nerez/plast) pak navíc svěrnou objímkou.

Výraznou předností spalinových systémů BRILON je ucelený a plně kompatibilní stavebnicový sortiment, který umožňuje sofistikované řešení všech známých způsobů odvodů spalin bez nutnosti přijímání mnohdy bolestivých kompromisů doposud známých z každodenní praxe.

Pro spalinové systémy BRILON je na českém trhu nabízena stejná nadstandardní technická podpora jako na všech ostatních trzích po celé západní Evropě.

Těžiště technické podpory spalinových systémů BRILON tvoří garantované výpočty spalinových cest. Vlastní výpočet je zpracováván na panevropském výpočtovém software KESA–ALADIN, který díky své detailní propracovanosti a průběžně aktualizované databázi kotlů vždy prověří a zoptimalizuje návrh odvodů spalin pro danou aplikaci a zvolený kotel a umožní tak předejít nepříjemným komplikacím. Tato služba je poskytována zákazníkům obratem a bezplatně. Pro zájemce z řad odborné veřejnosti jsou pořádány pravidelné cykly školení spalinových systémů BRILON, kde lze na základě registrace obdržet výpočtový software KESA-ALADIN s českou lokalizací zdarma.

V rámci prodejní podpory spalinových systémů BRILON jsou pro zjednodušení kompletace a vyloučení chyb při specifikaci jednotlivých komponentů pro požadovaný způsob řešení odvodů spalin připraveny tzv. „komínové sady“. Princip je zcela jednoduchý. Každá sada obsahuje veškeré nutné komponenty podle svého určení kromě běžné metráže trubek. Postačí tedy objednat danou sadu + potřebný počet trubek podle výšky komínu a smontovat odvod spalin dle dodaného schématu tak snadno, jako to dělají děti se stavebnicemi LEGO.

Bylinky pěstujeme a prodáváme celoročně. Dodáváme v květnících, v létě i řezané.

Druhy:

 • bazalka (klasická, kompaktní, řecká,)
 • majoránka
 • kerblík
 • šalvěj
 • tymián
 • máta
 • saturejka
 • koriandr
 • oregano
 • libeček
 • estragon
 • meduňka
 • pažitka
 • bobkový list
 • petrželka (kudrnatá i hladkolistá)
 • pokojové termostaty analogové
 • pokojové termostaty digitální s týdenním programem
 • regulátory teploty se sondou pro podlahové doplňkové vytápění
 • regulátory teploty pro podlahové hlavní vytápění
 • centrální programovací jednotky
 • průmyslové termostaty prostorové
 • průmyslové termostaty s odděleným čidlem
 • regulátory pro ovládání vyhřívání střešních okapů a volných ploch
 • regulátory pro řízení útlumu a časové programovatelné spínače
 • ekvitermní regulace (regulace tepla na základě venkovní teploty)

Rozvody vody venkovní i vnitřní, včetně vybavení koupelen.
Instalace provádíme včetně tlakových zkoušek.

Vodu vedeme:

 • v pozinku
 • v plastu
 • v mědi
 • stavíme domácí vodárny

Zaměřujeme se i na požární rozvody vody venkovní i v objektech, hydranty…

DOMÁCÍ VODÁRNY, ČERPADLA, NAUTILI

Montujeme kvalitní výrobky těchto značek:

 • DAB
 • Wilo
 • SIGMA
 • Grundfoss

MAGNETICKÁ ÚPRAVNA ANTICALC

 • absolutně bezúdržbové
 • funguje bez zdroje napětí
 • životnost zařízení 50 let (nevztahuje se na mechanické poškození)
 • záruka na funkčnost zařízení 5 let
 • jednoduchá montáž
 • schválena Min.zdravotnictví ČR a Hlavním hygienikem ČR

Jak probíhá úprava teplé a studené vody:

 • nevytváří nános vodního kamene v daném vodovodním systému
 • odbourává již stávající vodní kámen v systému i v zařízeních
 • chrání a prodlužuje životnost potrubí, průtokových ohřívačů, bojlerů, kotlů i dalších zařízení
 • voda má vlastnosti měkké vody: spotřeba chemie, která se používá v kombinaci s vodou (saponáty, prášky atd.) se sníží o zhruba 30 -50%
 • upravená voda zabraňuje rezivění systémů
 • likviduje tvorbu řas
 • příjemně působí na lidské tělo
 • zvýší se kvalita pitné vody
 • Jedno zařízení dokáže upravit vodu do vzdálenosti cca. jednoho kilometru vodovodního řádu

PRINCIP ÚPRAVY VODY FILTRACÍ:

 • jednoduché filtrační nádoby pro odstranění nečistot z pitné nebo užitkové vody
 • dvojité filtrační nádoby pro odstranění hrubých i jemných nečistot z pitné nebo užitkové vody
 • Manuální, časová nebo s řízením tlakovou diferencí k dodatečnému zpracování pitné, užitkové, studniční, oběhové vody.
 • Je nutné upravit technický způsob řízení.

Náplně pro filtrační zařízení jsou seřazeny v pěti hlavních skupinách:

 • kalová fitrace (písek)
 • filtrace K,M
 • aktivní uhelná
 • filtrace A
 • odželezňování
 • filtrace F,K
 • odkyselování
 • filtrace O
 • odmanganování
 • filtrace F,K

PRINCIP ÚPRAVY VODY ZMĚKČOVÁNÍM:

Metoda změkčování je založena na klasickém principu výměny iontů. Hmota na výměnu iontů je pevná zrnitá látka z umělé pryskyřice, ve které jsou obsaženy aktivní skupiny iontů. Proto má umělá pryskyřice schopnost vyměňovat anionty nebo kationty. Tyto výměny mohou probíhat jen mezi ionty stejného náboje. Kationty jsou kladné a anionty záporně nabité částice.
Při změkčování (výměna kationtů) bude probíhat např. výměna s ionty sodíku (Na+) a chloridu sodného (NaCl).
Pro určení změkčovacího zařízení je určující celková tvrdost, kterou tvoří suma tvrdosti karbonátů a nekarbonátů.</p

Klasický vysavač zpětně vyfukuje do prostoru prachové mikročástice, které tak znovu cirkulují ve vzduchu. Nový centrální vysavač Electrolux odstraňuje veškerý prach beze zbytku, pohltí dokonce i ty nejmenší částečky.

Motor centrálního vysavače si můžete nechat nainstalovat ve sklepě, garáži, dílně, sušárně, ve skříni atp… Odtud je vedeno potrubí k 01vysávacím zásuvkám rozmístěných po domě tak, aby 9m dlouhá hadice dosáhla všude tam, kde je potřeba vysávat. Přes kontakty v zásuvce a bezpečný 24V okruh se sepne výkonný motor centrálního vysavače. Vysávání probíhá v tichosti a bez námahy.

Manipulaci s těžkým a rozměrným vysavačem nahraďte lehkou a ohebnou hadicí. Přestaňte za sebou vozit špatně pohyblivý vysavač, který do všeho naráží.

Klasický vysavač několikrát pohltí stejné prachové částice, protože některé se zpětně dostanou do prostoru. Centrální vysavač Electrolux Vás zbaví prachu dokonale a Váš domov zůstane déle uklizený. Jinými slovy řečeno, méně uklízení a více času na něco jiného – přestaňte přemisťovat prach kolem sebe a začněte vysávat s Electrolux

Venkovní i domovní kanalizace, kanalizační přípojky včetně zajištění výkopových prací.
Revize potrubí kamerovým systémem.

 • splašková kanalizace
 • odvod dešťové vody
 • průmyslová kanalizace

Rekonstrukce bytových jader na klíč:

 • poradenství
 • zajištění stavebního povolení
 • bourací i stavební práce
 • instalatérské a elektrikářské práce
 • sádrokartony, příčky
 • koupelnový nábytek a keramika
 • umyvadla, vany, WC, sprchové kouty
 • obkladačské práce
 • bezbariérové koupelny a WC
 • montáž podlahového vytápění

Jsme plně soběstační a odvádíme „čistou práci“.
Pokud je potřeba udělat v bytě nebo na domě v souvislosti s naší hlavní prací drobné stavební úpravy, postaráme se o ně.

Patří mezi ně:

 • bourání a stavění příček
 • zasekání potrubí a kanalizace
 • řezání panelů
 • dlažba
 • obklady
 • kominické práce
 • vložkování komínů
 • elektrikářské práce

Při projektování topení, elektrických rozvodů a vody spolupracujeme s odborníky s dlouholetou praxí ve svém oboru a proto Vám můžeme zaručit maximálně efektivní využití jednak energie a jednak Vašich prostředků.

Zajistíme vám projekci včetně všech povolení a vyjádření.

Pro všechny výrobky, které dodáváme a montujeme, poskytujeme též záruční a pozáruční servis.
Servis Vám provedeme samozřejmě i na spotřebičích, které nemáte od nás:

 • karmy
 • kotle
 • sporáky
REFERENCE

REFERENCE

CERTIFIKACE

CERTIFIKACE

kontakt

KONTAKT

Jiří Motejl

Ekologické a úsporné systémy vytápění 
Tepelná čerpadla – solární a topné systémy
Dodávka – montáž – servis – projekce

Kontaktujte nás


Servis plynových kotlů

Servis plynových kotlů Buderus, Vaillant, Junkers, Geminox, Dakon, Viadrus, Protherm

Servis TČ MasterTherm

Servis tepelných čerpadel MasterTherm

Servis TČ Stiebel Eltron

Servis tepelných čerpadel Stiebel Eltron

Servis TČ Vaillant

Servis tepelných čerpadel Vaillant

Servis TČ Nibe

Servis tepelných čerpadel Nibe

Projektant

Projektant na topné systémy a zdroje