Úprava a filtrace vody

MAGNETICKÁ ÚPRAVNA ANTICALC

Jak probíhá úprava teplé a studené vody:

PRINCIP ÚPRAVY VODY FILTRACÍ:

Manuální, časová nebo s řízením tlakovou diferencí k dodatečnému zpracování pitné, užitkové, studniční, oběhové vody. 
Je nutné upravit technický způsob řízení. 
Náplně pro filtrační zařízení jsou seřazeny v pěti hlavních skupinách:

 1. kalová fitrace (písek) 
  filtrace K,M
 2. aktivní uhelná 
  filtrace A
 3. odželezňování 
  filtrace F,K
 4. odkyselování 
  filtrace O
 5. odmanganování
  filtrace F,K

PRINCIP ÚPRAVY VODY ZMĚKČOVÁNÍM:

Metoda změkčování je založena na klasickém principu výměny iontů. Hmota na výměnu iontů je pevná zrnitá látka z umělé pryskyřice, ve které jsou obsaženy aktivní skupiny iontů. Proto má umělá pryskyřice schopnost vyměňovat anionty nebo kationty. Tyto výměny mohou probíhat jen mezi ionty stejného náboje. Kationty jsou kladné a anionty záporně nabité částice. 
Při změkčování (výměna kationtů) bude probíhat např. výměna s ionty sodíku (Na+) a chloridu sodného (NaCl). 
Pro určení změkčovacího zařízení je určující celková tvrdost, kterou tvoří suma tvrdosti karbonátů a nekarbonátů.</p