Solární systémy

JAK PRACUJÍ SOLÁRNÍ SYSTÉMY

Náklady za energii se stále zvyšují. My pro Vás máme řešení, které Vám umožní využívat energii, která je zdarma. 
Je spočítáno, že na uspokojení energetických potřeb lidstva by stačilo při 5% ní účinnosti zpracovat sluneční záření, které dopadá na 0,13% zemského povrchu. Proč tedy tuto energii nevyužít?

Co ale v případě, že slunce nesvítí?  V takovém případě nastupuje záložní zdroj energie, například elektrický dohřev vody, nebo plynový kotel pro topení.
Naše firma umí sestavit i zařízení, které používá jako zdroj tepla například uvedený solární systém, akumulační nádrže, plynový kotel, elektrické vytápění atd. Přednostně se odebírá teplo ze solárních kolektorů, odkud je rozváděno do topného systému, nebo pro ohřev teplé užitkové vody. V té době jsou ostatní zdroje odstaveny. Pokud je tepla přebytek odvádí se teplo do podzemních zásobníků, nebo se využívá např. pro ohřev vody v bazénu. Pokud je tepla nedostatek , kdy slunce nesvítí a tepla v podzemních zásobnících není dostatek, nastupuje jako poslední zdroj tepla plynový kotel, nebo v určité hodině noční elektrický proud. Systém je řízen mikroprocesorovým regulačním zařízením. To hlídá který ze zdrojů právě dodává teplo a reguluje odběr a potřeby tepla dle předem nastaveného režimu.  Všechno toto se pak děje automaticky bez zásahu uživatele objektu.

MOŽNOSTI VYUŽITÍ SOLÁRNÍ ENERGIE

Naše firma nabízí tři základní možnosti využití solární energie:

Solární systém je zařízení vhodné všude tam, kde je velká spotřeba teplé vody, jako rodinné domky, zemědělské farmy, podniky, kde probíhá mytí a sprchování zaměstnanců, penzióny, hotely, autokempy, sportoviště… 
Jak již bylo uvedeno, tento systém dovede kromě ohřevu vody i přitápět, a to za pomoci kolektorů napojených na běžný systém ústředního vytápění. Toto zařízení je určeno zejména pro celoroční přitápění v rodinných domcích. Použije-li se v objektech, které nejsou pravidelně obývány (rekreační chaty či chalupy), dokáže snížit jejich vlhkost i tvorbu plísní. V zimním období solární přitápění zvýší vnitřní teplotu objektu o několik stupňů a zabrání jeho promrzání. 
Správně naprojektovaný solární systém může svému majiteli ušetřit až 90% nákladů na ohřev teplé vody, 30 – 40% nákladů na vytápění (při použití vakuových trubicových kolektorů 70 – 80% nákladů na vytápění), až 100 % nákladů na ohřev bazénu.

Energie, která dopadá na naše území se pohybuje od 1,05 do 1,34 MW/ na m2 /rok. Zařízení, která jsou v současné době k dispozici mají účinnost kolem 50%, takže i při těch nejhorších podmínkách můžeme z jednoho metru čtverečního získat 0,5MWh/rok což v přepočtu na nedotovanou elektrickou energii dnes činí 2250,- Kč. Budu-li mít tedy dva solární kolektory pro ohřev teplé užitkové vody, každý o účinné ploše 1,76m2 ,bude tato roční úspora tohoto zařízení 7920,- Kč , při deseti kolektorech to bude již 39 600,-Kč. Pro ilustraci, zařízení s deseti kolektory při slunečném zimním počasí pokryje tepelnou potřebu rodinného domku s obytnou plochou 100 m2. Náklady na pořízení jednoduchého solárního systému se dvěma kolektory, se pohybují okolo 80 000,- Kč . Návratnost investice se pohybuje od necelých čtyř let do čtrnácti let v závislosti na počet článků v systému a zeměpisném umístění.

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO INSTALACI SYSTÉMU

Potencionální zákazník musí mít střechu, nebo místo kam chce umístit kolektory, orientovanou pokud možno na jih, bez stínění jinou budovou, stromy nebo jinou překážkou. Kolektory lze na střechu umístit dvěma způsoby. Buď je lze zasadit do střechy jako střešní okno, takže nahrazují střešní krytinu, nebo je lze umístit na hotovou střešní krytinu do konstrukce k tomu určené.V prvním případě se ušetří za střešní krytinu, ale sklon střechy doporučujeme min. 45° od horizontály. Toto řešení je vhodné pro nově stavěné domy, nebo tyto úpravy provádět při rekonstrukci střechy.V druhém případě je řešení vhodnější pro instalaci kolektorů na dokončenou střechu, nebo pro střechu s nižším sklonem než 45° od horizontály.

VÝHODY OPROTI JINÝM ALTERNATIVNÍM ZDROJŮM ENERGIE

PŘÍKLAD:

Princip zapojení slunečních kolektorů k akumulačnímu průtokovému ohřívači TUV:

A) Médium ohřáté solárními kolektory je přiváděno do spodního měděného výměníku ohřívače. Vnitřní prostor ohřívače je naplněn kotlovou vodou. Teplá užitková voda prochází horním měděným výměníkem a je ohřívána primárně kotlovou vodou. Tato je zase dohřívána slunečními kolektory. Je to ideální způsob pro využití i nižších teplot solárního okruhu k dohřevu teplé užitkové vody.

B) Médium ohřáté solárními kolektory je přiváděno do vnějšího měděného výměníku ohřívače. Vnitřní prostor ohřívače je opět naplněn kotlovou vodou. Teplá užitková voda prochází vnitřním měděným výměníkem a je ohřívána primárně kotlovou vodou. Tato je zase dohřívána slunečními kolektory. Ohřev teplé užitkové vody pomocí této varianty je kompromisem mezi finančním a technickým řešením.

C) Médium ohřáté solárními kolektory je přiváděno do vnějšího pláště ohřívače. Dohřívá vnitřní prostor ohřívače naplněný kotlovou vodou, která zahřívá měděný výměník s teplou užitkovou vodou. Tato varianta je méně účinná než varianty A a B, ale finančně méně nákladná.